SUKUSEURAN JÄSENREKISTERI

Sukuseuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avio- tai avoliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. ( Yhdistyssäännöt 3 § )